Nordenskolen er SAMAKs nordiske tillitsvalgtsopplæring for sine 13 medlemsorganisasjoner. Formålet er å forstå den nordiske modellen bedre, komme med nye forslag, og skape nordiske nettverk.

Gruppebildet av Nordenskolens 2017-årgang

2017-årgangen samlet i Socialdemokraternas lokaler.

Nordenskolen ble startet i 2015. Den har et kull årlig med ca. 20-25 deltakere. Deltakerne møtes på to samlinger, med et forberedende og mellomliggende arbeid.

SAMAK har opprettet en stipendordning for deltakere fra de islandske, færøyske, grønlandske og ålandske partiene.

Nærmere opplysninger om påmelding etc finnes på Nordenskolens hjemmeside i regi av ABF Norden.

Nordenskolen Alumni

Nordenskolens Alumni for tidligere elever ble igangsatt i 2018. Ordningen har et eget styre valgt blant elevene, og den utvides altså årlig med et kull på 20-25 tillitsvalgte i de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene.

Alumniordningen skal være til nytte og glede for tidligere elever, samtidig som den skal virke som et godt nettverk for den nordiske arbeiderbevegelsen.