NordMod2030-prosjektet er en stor informasjonbank for stoff om den nordiske modellens innhold, egenskaper, utvikling og utfordringer. Sluttrapporten tar for seg det store bildet, mens delrapportene i prosjektet beskriver og vurderer en lang rekke enkeltspørsmål og enkeltområder.

Sørmarka-erklæringen 2014 gir politiske svar på mange av hovedutfordringene for den nordiske modellen.

SAMAKs årsmøte 2016 ble avholdt 14. og 15. januar på Rönneberga utenfor Stockholm. Årsmøtet vedtok uttalelsen «Anstendig arbeidsliv – nøkkel til nye arbeidsplasser og bedre produktivitet»

Bilder fra årsmøtet er lagt ut på Flickr.

Et utvalg medieoppslag fra SAMAKs årsmøte: