– Med Jesper Bengtssons rapport får vi en bred meny av tiltak for å sikre et anstendig og godt organisert arbeidsliv i Norden, sa SAMAKs generalsekretær Jan-Erik Støstad under dagens lansering av sluttrapporten i SAMAK-prosjektet «NordMod 2.0 Fremtidens arbeidsliv» i Helsingfors.

Rapporten vil også bli presentert og drøftet på SAMAKs kongress 5.-6. februar i Stockholm. Prosjektet er utført av svenske Tankesmedjan Tiden, og sluttrapporten er ført i pennen av Jesper Bengtsson. Rapporten bygger på to foregående delrapporter, og den gir konkrete råd både til politikerne og fagbevegelsen. Utgangspunktet er at det første NordMod-prosjektet (NordMod2030 Fafo 2014) identifiserte det organiserte arbeidslivet som den mest utsatte grunnpilaren i den nordiske modellen.

Rapporten finnes på følgende språk:

"Den nordiske modellen - Hva kreves?" Tankesmedjan Tiden, Jesper Bengtsson - Forsiden har alle de nordiske flaggene på seg