Fremtidens flytrafikk på fair vilkår – Heunicke – rapporten

Nordiske tiltag mod social dumping – Rapport fra CEVEA

Rapport fra SAMAK arbeidsgruppe om integrering i arbeidslivet – Les/last ned rapporten (PDF):