SAMAKs 25. Arbeiderkongress har vedtatt Arlandaerklæringen Kompetanse for trygghet (PDF) / Arlandajulistus Arbeiderkongressen (PDF)/The Arlanda Declaration (PDF).

Erklæringen retter søkelyset på hvordan den nordiske modellen sikres og kan bidra til å trygge arbeidsplasser og kompetanse i ett stadig mer konkurranseutsatt og automatisert arbeidsliv. Den nordiske modellen er svært viktig for å ivareta trygghet i og for arbeid, og gir nordiske arbeidstakere særlig beskyttelse og trygghet til å skape verdier og fellesskap.

Tre grep blir trukket fram som spesielt viktige : Et historisk kompetanseløft på arbeidsmarkedet, handlingsplaner mot sosial dumping i alle nordiske land og et krafttak for det organiserte arbeidslivet.

Kongressen ble avholdt på Arlanda utenfor Stockholm mandag 5. og tirsdag 6. februar 2018. Ledere og tillitsvalgte i de nordiske sosialdemokratiske partiene og LO-ene deltok.

Stefan Löfvens tale på SAMAK 2018 (PDF) 

Bakgrunnsdokument til erklæringen var SAMAKs prosjekt NordMod 2.0 Fremtidens arbeidsliv, utført av Tankesmedjan Tiden vil gi innspill til kongressen.

Privacy Policy Settings