SAMAKs 25. Arbeiderkongress har vedtatt Arlandaerklæringen Kompetanse for trygghet (PDF) / Arlandajulistus Arbeiderkongressen (PDF)/The Arlanda Declaration (PDF).

Erklæringen retter søkelyset på hvordan den nordiske modellen sikres og kan bidra til å trygge arbeidsplasser og kompetanse i ett stadig mer konkurranseutsatt og automatisert arbeidsliv. Den nordiske modellen er svært viktig for å ivareta trygghet i og for arbeid, og gir nordiske arbeidstakere særlig beskyttelse og trygghet til å skape verdier og fellesskap.

Tre grep blir trukket fram som spesielt viktige : Et historisk kompetanseløft på arbeidsmarkedet, handlingsplaner mot sosial dumping i alle nordiske land og et krafttak for det organiserte arbeidslivet.

Kongressen ble avholdt på Arlanda utenfor Stockholm mandag 5. og tirsdag 6. februar 2018. Ledere og tillitsvalgte i de nordiske sosialdemokratiske partiene og LO-ene deltok.

Stefan Löfvens tale på SAMAK 2018 (PDF) 

Bakgrunnsdokument til erklæringen var SAMAKs prosjekt NordMod 2.0 Fremtidens arbeidsliv, utført av Tankesmedjan Tiden vil gi innspill til kongressen.