Stefan Løfven, Jonas Gahr Støre og Mette Fredriksen i samtale under den 14. Arbeiderkongress på Voksenkollen i Oslo.

En av SAMAKs oppgaver er å utvikle politikk. Det kan være felles politiske budskap, eller politiske tiltak som tilpasses nasjonalt.

Sørmarka-erklæringen fra 2014 er et overordnet politisk svar på utfordringene som ble reist av NordMod2030-prosjektet.

Arlanda-erklæringen fra 2018 tar for seg utfordringene for det organiserte arbeidslivet i Norden.

SAMAK har også på sine årsmøter kommet med andre uttalelser.

Se mer om SAMAKs oppgaver og utvikling av politikk i SAMAKs vedtekter.