Aktuella frågor – möten

SAMAKs årsmöte: 16. – 17. januari  2017 på Voksenåsen utanför Oslo.

 

Uttalande från SAMAK partiledarmøte i Stockholm 2. september 2016

 

Rapport från SAMAK om integration (Kallset-rapporten)

Vad är SAMAK

SAMAK är Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté som består av de socialdemokratiska partierna och LO i Norden. Den första nordiska arbetarkongressen ägde rum i Göteborg i år 1886. Namnet SAMAK har använts sedan år 1932.

De senaste åren har SAMAK särskilt fokuserat på arbetet med att säkra och vidareutveckla den nordiska modellen, genom det breda forskningsprojektet NordMod2030 och det politiska manifestet Sørmarka-deklarationen.

Jonas Gahr Støre, ledare för Arbeiderpartiet  i Norge, är ledare för SAMAK.

Generalsekreterare i SAMAK är Jan-Erik Støstad. Han var tidigare statssekreterare i Arbetsdepartementet 2005-2012 under Jens Stoltenbergs röd-gröna regeringskoalition i Norge.

Den nordiska modellen

Den nordiska modellen är unik i världen. Detta sätt att utforma samhället på har gett människor i Norden goda och stabila land at leva i, med en kombination av hög levnadsstandard, utjämning, jämställdhet och en bärkraftig, grönare utveckling.

NordMod2030 projekten ger oss en god beskrivning av hur just vi har klarat detta. Mycket har att göra med en samarbetskultur och öppna ekonomier som är baserad på det tre grundpelarna ekonomisk styrning, offentlig välfärd och organiserat arbetsliv.

Nordisk modell - grunnpillarer - svensk

Ett mirakel? Läs «DEN NORDISKA MODELLEN PÅ 6 MINUTER!»

 

NordMod 2.0-projekten: Rapporten «Facket og den nordiska modellens framtid» med sammanfattning.

Rapporten «En progressiv arbetslivspolitikk» med sammenfattning.

SAMAK-politik

Sørmarka-deklarationen är ett 33 sidors politiskt dokument som antogs vid Arbetarkongressen på Sørmarka utanför Oslo 12. november 2014.

Sørmarka-deklarationen är ett politisk svar på många av de utmaningarna NordMod-projektet tar upp. Den är också en platform för vidare utveckling av politik på såväl nordisk som nationell nivå.