Forside2020-09-07T15:06:40+02:00

Perspektivnotat: Post korona – en ny fase for den nordiske modellen?

Hvilke trusler og muligheter åpner seg for Norden etter pandemien? Hvilke temaer må på den politiske agendaen fremover, hvis den nordiske modellen skal komme styrket – ikke svekket – ut av de akutte helse- og jobbkrisene, i Norden og internasjonalt?

På oppdrag fra SAMAK har Forskningsstiftelsen Fafo utarbeidet perspektivnotatet «Post-korona – en ny fase for den nordiske modellen» (PDF).

Kortversjon av notatet (PDF)

Rapportens forside. Tekst: Fafo - Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red.) Post korona - en ny fase for den nordiske modellen? Bilde av kvinne og mann bak et vindu. Kvinnen holder et ark
</p srcset=

24. september 2020|

SAMAKs nordiske toppmøte 2020: Klima og ulikhet

Mette Frederiksen og Gro Harlem Brundtland sittende ved et bord

Dette året skal SAMAK prioritere arbeidet for en rettferdig klimapolitikk. Det ble klart under SAMAKs nordiske toppmøte i København 29. januar, hvor erklæringen «Norden som grøn foregangsregion» ble vedtatt. Gro Harlem Brundtland, tidligere norsk statsminister og leder av Brundtland-kommisjonen, var hovedgjest og inspirator på toppmøtet.

Statsminister i Danmark Mette Frederiksen tok over som leder av SAMAK etter den finske partilederen

15. januar 2020|

SAMAKs leder

Mette Frederiksen

SAMAKs leder er Mette Frederiksen, leder i det danske Socialdemokratiet og statsminister i Danmark.

SAMAKs generalsekretær

Jan-Erik Støstad

Generalsekretær i SAMAK er Jan-Erik Støstad fra Norge. Han var statssekretær i Arbeidsdepartementet fra 2005 til 2012 i Stoltenberg-regjeringen, og har ellers erfaring fra Finansdepartementet og LO. Han har gitt ut tre bøker.