SAMAKs historie går helt tilbake til den første Arbeiderkongressen i 1886 i Gøteborg, Sverige, med 61 delegerte fra «fagbevægelsen og de socialdemokratiske arbejderpartier». Arbeiderkongressen på Sørmarka i 2014 var den 24. i rekken.

Samarbeidskomitéen ble nedsatt i 1913, det vil si rett før første verdenskrig, for å kunne sammenkalles raskere i lys av krigsfaren. Navnet SAMAK ble tatt i bruk fra 1932.

SAMAKs historie er beskrevet i Henning Grelle: «Et rids gennem 125 år – Den nordiske samarbeidskomite – SAMAK» (SAMAK, juni 2010).

Se også; Samarbeid om den nordiske modellen i 130 år.