Kristine Nordenson Kallset

I dag publiseres rapporten «Alle skal med» fra SAMAKs ekspertgruppe om integrering av sårbare grupper i arbeidslivet.

– For å opprettholde det som kjennetegner vår samfunnsmodell og vårt arbeidsliv er det et grunnleggende veivalg at vi satser på kompetanse framfor lavere lønn når vi skal inkludere nye grupper i arbeidslivet, sier lederen av gruppen, assisterende partisekretær Kristine N. Kallset i Arbeiderpartiet (Norge).

Ekspertgruppen er enig om 21 grunnsteiner for innsatsen med integrering i arbeidslivet, og peker på konkrete tiltak i Norden til inspirasjon for å utvikle beste praksis. Gruppen har hatt medlemmer fra SAMAKs medlemsorganisasjoner i Norden.

Bakgrunnen for å sette ned ekspertgruppen var den store tilstrømmingen av asylsøkere i fjor høst. Oppfølging av rapporten vil bli behandlet i SAMAKs styre 14.-15. september, og også drøftes av nasjonale sosialdemokratiske partiledere som møtes i dag i Stockholm.

Last ned rapporten (PDF):