Det finnes et stort omfang materiale om den nordiske modellen. Her er noen kilder som kan være av interesse, hentet fra hjemmesiden til ESOP Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling ved Universitetet i Oslo.

En annen kilde er: