Den nordiske modellen har styrt våre samfunn i flere tiår, men kan likevel være vanskelig å sette ord på.

Verdiene modellen bygger på, frihet, likhet og fellesskap, er velkjent. De flest kjenner også de gode resultatene som den nordiske modellen har gitt oss: høy materiell velstand, god fordeling, likestilling og en høy grad av tillit. Mindre tydelig har det vært hvordan vi kommer fra gode verdier til gode resultater, tiår etter tiår. Dette har NordMod2030-prosjektet hjulpet oss å tydeliggjøre, gjennom denne figuren som viser modellens grunnpilarer.

Den nordiske modellen - grunnpillarer

Notatet «Den norske modellen på 1-2-3» hjelper til å forklare grunnpilarene i modellen.