Den nordiske modellen har styrt våre samfunn i flere tiår, men kan likevel være vanskelig å sette ord på.

Verdiene modellen bygger på, frihet, likhet og fellesskap, er velkjent. De flest kjenner også de gode resultatene som den nordiske modellen har gitt oss: høy materiell velstand, god fordeling, likestilling og en høy grad av tillit. Mindre tydelig har det vært hvordan vi kommer fra gode verdier til gode resultater, tiår etter tiår. Dette har NordMod2030-prosjektet hjulpet oss å tydeliggjøre, gjennom denne figuren som viser modellens grunnpilarer.

Den nordiske modellen - grunnpillarer

Den nordiske modellen på 6 min (PDF) forteller på en enkel måte hva den nordiske modellen er og hvordan den virker. Den danske, finske, islandske, norske og svenske modellen er alle varianter av den nordiske modellen. Den nordiske modellen på 6 min! bygger på NordMod2030-prosjektet.

Notatet «Den norske modellen på 1-2-3» er et grundigere notat som forklarer grunnpilarene i den norske varianten av modellen.