SAMAK
Generalsekretær Jan-Erik Støstad
E-post: jes@samak.info
Telefon +47 91 32 75 54

Kommunikasjonsrådgiver Eilif Swensen
E-post: esw@arbeiderpartiet.no
Telefon +47 41 65 39 01

 

For mediekontakter i SAMAKs medlemsorganisasjoner viser vi til deres hjemmesider.