SAMAK
Generalsekretær Jan-Erik Støstad
E-post: jes@samak.info
Telefon +47 91 32 75 54

For mediekontakter i SAMAKs medlemsorganisasjoner viser vi til deres hjemmesider.