Generalsekretær Jan-Erik Støstad
E-post: jes@samak.info
Telefon +47 913 27 554

Kommunikasjonsrådgiver Eilif Swensen
E-post: esw@arbeiderpartiet.no
Telefon +47 416 53 901

For mediekontakter i SAMAKs medlemsorganisasjoner viser vi til deres hjemmesider