SAMAK er Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, det vil si samarbeidskomitéen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene. Forkortelsen SAMAK kommer fra «samarbeidskomité».

SAMAKs 24. kongress var samlet på Sørmarka utenfor Oslo 11. - 12. november 2014 og vedtok Sørmarka-erklæringen «Vi bygger Norden».

SAMAKs 24. kongress var samlet på Sørmarka utenfor Oslo 11. – 12. november 2014 og vedtok Sørmarka-erklæringen «Vi bygger Norden».

SAMAKs oppgaver

  • Utvikler nettverk
  • Utdanner tillitsvalgte
  • Utveksler erfaringer
  • Utreder fellestemaer
  • Utformer overordnet politikk

Medlemmene

SAMAKs medlemsorganisasjoner er de sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene i de nordiske landene, samt partiene på Grønland, Færøyene og Åland. Det gir til sammen 13 medlemmer:

SAMAKs medlemsorganisasjoner og fagforbund knyttet til disse representerer om lag 5 millioner medlemmer.

Organer

SAMAKs høyeste organ er Arbeiderkongressen. Arbeiderkongressen er hvert fjerde år, sist på Arlanda utenfor Stockholm 5.-6. februar 2018.

SAMAKs årsmøte gjennomføres vanligvis i januar.

Årsmøtet velger SAMAKs leder for to år om gangen.

Parti- og LO-sekretærgruppen styrer SAMAK mellom årsmøtene. Denne møtes fire-fem ganger årlig.

Generalsekretæren leder SAMAKs sekretariat.

Arbeidsgrupper oppnevnes etter behov.

Nordenskolen

Nordenskolen er en utdanning for tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene. Fokuset er opplæring i den nordiske modellens virkemåte og utfordringer.

Nordenskolens første årgang startet i 2015. Skolen har ca. 20 deltakere årlig med tre samlinger.

 

FEPS

SAMAK er medlem av FEPS, Foundation for European Progressive Studies, som er den europeiske tenketanken knyttet til sosialdemokratiske partier og deres gruppe i Europaparlamentet. FEPS gjennomfører ca. 100 prosjekter årlig på mange områder innenfor europeisk politikk, og samarbeider med sine medlemmer over hele Europa. FEPS bidro også til NordMod2030-prosjektet. SAMAKs generalsekretær er for tiden visepresident og Treasurer i FEPS.