Konferansesenter Paasitorni, Helsingfors

SAMAKs årsmøte 2019 finner sted 28.-29. januar i Helsingfors i tradisjonelle Paasitorni (lunch til lunch). Årsmøtet er et politisk verksted for toppledelse og tillitsvalgte i Nordens sosialdemokratiske partier og LO-er, og samler om lag 100 personer.

Den finske partilederen Antti Rinne er valgt leder av SAMAK 2018-2020, og årsmøtet kommer 10 uker før det finske valget 14. april hvor SDP nå ligger godt an til å bli største parti.

Årsmøtet er åpent for media, med påmelding til tone.hemli@arbeiderpartiet.no