Bildekollasj: Svart-hvite bilder fra SAMAKs historie

(Se bildene nederst i saken.)

27. august 1886 møttes 61 delegater i Gøteborg til den aller første nordiske arbeiderkongress. Vi er stolte av 130 år med samarbeid for arbeid og velferd i norden.

De sosialdemokratiske partiene og fagforeningene samarbeidet tidlig for å møte felles utfordringer med arbeidskår og velferd. Faren for krig og splittelser gjorde at man etablerte en løpende samarbeidskomité i 1914. På 1930-tallet tok man i bruk forkortelsen SAMAK.

SAMAK er mer aktiv enn noen gang. SAMAKs styre, med partisekretærer for de sosialdemokratiske partiene og LO-sekretærer, møtes kvartalsvis. Det norske Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre tok i januar i år over fra den svenske partileder og statsminister Stefan Löfven som valgt SAMAK-leder.

De siste 5 årene har SAMAK konsentrert seg om å fremme og utvikle den nordiske modellen, særlig gjennom det store NordMod2030-prosjektet og det politiske manifestet Sørmarka-erklæringen. Vi var tidlig ute med et forskernotat om flyktning-tilstrømmingen og den nordiske modellen.

En SAMAK-ekspertgrupperapport om integrering i arbeidslivet publiseres i løpet av kort tid. Utredninger om beste nordiske praksis for tiltak mot sosial dumping og en felles strategi for internasjonal luftfart ferdigstilles i høst.

Når SAMAK nå passerer 130 år tar vi oss tid til å kaste et blikk bakover, og takker med erbødighet de mange ledere, tillitsvalgte og arbeidstakere som har gjort jobben før oss. Vi står på deres skuldre. Dagens situasjon, i og ikke minst utenfor Norden, gir imidlertid ingen grunn til å hvile på laurbærene.

På vår Facebook-side finner du historiske bilder fra vår historie, fra Gøteborg i 1886 til Rönneberga i 2016. Bildene viser det tette samarbeidet mellom de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen, de viser våre mange fremtredende ledere i politisk arbeid og sosialt samvær – og de viser den kraftige mannsdominansen som først begynte å forta seg på 1970-tallet. Det illustrerer at vi alltid må videre i kampen for sosial rettferdighet og likestilling.