Sekretariatet består av generalsekretær samt ½ årsverk til rådgivning:

Generalsekretær:
Jan-Erik Støstad
E-mail: jes@samak.info
Phone: +47 91 32 75 54

Organisasjon:
Tone Hemli
Email: tone.hemli@arbeiderpartiet.no
Phone: +47 48 09 57 28

Kommunikasjon:
Eilif Swensen
Email: esw@arbeiderpartiet.no
Phone: +47 48 09 57 28

 

Sekretariatet ligger nå i Oslo.