NordMod2030 er et stort forskningsprosjekt om den nordiske modellens utvikling siden 1990 og utfordringene fram til 2030. Det ble gjennomført av den norske forskningsstiftelsen Fafo og en nordisk forskergruppe. Sluttrapporten ble levert SAMAK i november 2014, og lå til grunn for Sørmarka-erklæringen.

NordMod2013 - sluttrapport - forsideNordMod2030 består av følgende rapporter:

Sluttrapport:

Delrapporter:

Du finner mer informasjon på prosjektets hjemmeside.

NordMod2030 var forskningsgrunnlag for Sørmarka-erklæringen:

Med utgangspunkt i NordMod2030 har Anne Britt Djuve i Fafo på oppdrag fra SAMAK skrevet diskusjonsnotatet  Flyktninger – Krise for den nordiske modellen?