– Norden må bidra med større tyngde til et sosialt og demokratisk Europa,

sier Jeppe Kofod, leder av SAMAKs EU/EØS-gruppe som mandag lanserte rapporten «Norden og fremtidens Europa».

Kofod, som er nestleder i S&D-gruppen i Europaparlamentet, viser til at Norden må definere en klarere visjon for Europa, bygget på tre grunnsteiner:

  1. En ny sosial kontrakt mellom politikerne og innbyggerne, som sikrer demokrati, sikkerhet og menneskerettigheter.
  2. Ikke bare stanse økende ulikhet, men rebalansere makt og penger i Europa.
  3. Løfte frem og utvikle Den Europeisk Modellen, med våre sosiale verdier og tro på samarbeid og politisk styring.

 

SAMAKs generalsekretær Jan-Erik Støstad, som har vært sekretær for arbeidet:

– Med økende internasjonal ustabilitet og ny teknologi kommer Europa stadig nærmere oss, uavhengig av de nordiske landenes ulike forhold til EU, Euro og Nato.

Rapporten legges frem fire måneder før Europaparlamentsvalget 26. mai. Den lå som bakgrunn for Europa-uttalelsen «Tiltak for et sosialt og trygt Europa (LINK) og statement fra Frans Timmermans og partiledere (LINK) fra SAMAKs årsmøte 28.-29. januar i Helsinki.