Sørmarka-erklæringen er et 33 siders politisk manifest vedtatt på SAMAKs Arbeiderkongress på Sørmarka utenfor Oslo 12. november 2014.

Sørmarka-erklæringen er et overordnet politisk svar fra den nordiske arbeiderbevegelsen på utfordringene som ble reist av NordMod2030-prosjektet. Den er samtidig en plattform for videre politikkutvikling på nordisk og nasjonalt plan.

Sørmarka-erklæringen har følgende innhold:

 • Sørmarka-erklæringen - Norwegian - norsk - forsideOppspill fra Stefan Löfven, leder av SAMAK
 • Fellesskap gir frihet – om en «ny fortelling» for den nordiske modellen
 • 10 politiske veivalg for framtidens Norden
 • Politiske utfordringer og muligheter i Norden mot 2030
 • DEL A: En ny tid
  • Norden inn i en ny tid
  • Kampen om den nordiske modellen
  • Den «glemte» arbeidslivspilaren
  • En suksess
  • Endringer og utfordringer
  • Utviklingen i den vestlige kapitalismen
 • DEL B: Politiske svar
  • Mangfoldssamfunn med sosial og politisk bærekraft
  • Arbeid som basis
  • Økonomisk ansvarlighet
  • Klima og miljø
  • Å skape for å dele – og dele for å skape
  • Likhet og den sosiale arv
  • Inkludering i arbeidslivet
  • Et anstendig, godt organisert arbeidsliv
  • Læring for alle – hele livet
  • På offensiven for velferdstjenestene
  • Likestilling – mye gjenstår
  • Diskriminering rammer
  • Ny teknologi – løsning og problem
  • Norden i Europa og det globale ansvaret
 • Politisk kapasitet og lederskap
 • Arbeiderbevegelsen i grønn retning

Sørmarka-erklæringen på ulike språk: