Ajankohtaiset asiat – kokoukset

SAMAKin vuosikokous järjestetään 16.–17. tammikuuta 2017 Voksenåsen, Oslo:

SAMAKin puoluejohtajat Stockholm 2. syyskuu 2016:

Mikä on SAMAK?

SAMAK on sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammattiliittojen keskusjärjestöjen pohjoismainen yhteistyökomitea. Järjestyksessä ensimmäinen työväenpuolueiden ja ammattiliittojen pohjoismainen työläiskongressi pidettiin Ruotsin Göteborgissa jo vuonna 1886.

SAMAK on viime vuosina keskittynyt aktiivisesti pohjoismaisen mallin turvaamiseen ja kehittämiseen mittavan NordMod2030-tutkimushankkeen sekä poliittisen Sørmarkan-julistuksen avulla.

Jonas Gahr Støre, johtaja työväenpuolueen Norjassa, on johtaja Samak.

SAMAKin pääsihteeri on Jan-Erik Støstad. Hän toimi valtiosihteerinä Norjan työministeriössä vuosina 2005–2012 Jens Stoltenbergin punavihreän koalitiohallituksen aikana.

Pohjoismainen malli

Pohjoismainen malli on kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen. Yhteiskuntamallimme ansiosta pohjoismaalaisilla on vakaat, hyvät ja yhdenvertaiset elinolot ja maissamme yhdistyvät korkea elintaso, tasainen tulonjako, sukupuolten välinen tasa-arvo, kestävä kehitys ja vihreä kasvu.

NordMod2030-hanke kuvaa kattavasti, miksi tämä on onnistunut juuri Pohjoismaissa. Menestyksemme pohjautuu pitkälti yhteistyökulttuuriimme ja avoimiin talouksiimme, joiden peruspilareina ovat taloudellinen ohjaus, julkinen hyvinvointi ja järjestäytyneet työmarkkinat.

Nordisk modell - grunnpillarer - finsk

SAMAK in linjaukset

Sørmarkan-julistus on 33-sivuinen poliittinen asiakirja, joka hyväksyttiin SAMAKin kongressissa 12. marraskuuta 2014 Sørmarkassa Oslon lähettyvillä.

Sørmarkan-julistus on poliittinen vastaus NordMod2030-hankkeessa kuvattuihin pohjoismaisen mallin päähaasteisiin. Lisäksi se tarjoaa pohjan niin pohjoismaisille kuin kansallisillekin poliittisille linjauksille.

Yhteystiedot

Pääsihteeri
Jan-Erik Støstad
S-posti jes@samak.info
Puh. +47 9132 7554

Järjestökoordinaattori
Trude Steen
S-posti trude.steen@samak.info
Puh. +47 2414 4083

Osoite:
SAMAK
c/o Arbeiderpartiet
Postboks 8743 Youngstorget
NO-0028 Oslo
NORWAY