Ajankohtaiset asiat – kokoukset

SAMAKin vuosikokous järjestetään 16.–17. tammikuuta 2017 Voksenåsen, Oslo:

SAMAKin puoluejohtajat Stockholm 2. syyskuu 2016:

Mikä on SAMAK?

SAMAK on sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammattiliittojen keskusjärjestöjen pohjoismainen yhteistyökomitea. Järjestyksessä ensimmäinen työväenpuolueiden ja ammattiliittojen pohjoismainen työläiskongressi pidettiin Ruotsin Göteborgissa jo vuonna 1886.

SAMAK on viime vuosina keskittynyt aktiivisesti pohjoismaisen mallin turvaamiseen ja kehittämiseen mittavan NordMod2030-tutkimushankkeen sekä poliittisen Sørmarkan-julistuksen avulla.

Jonas Gahr Støre, johtaja työväenpuolueen Norjassa, on johtaja Samak.

SAMAKin pääsihteeri on Jan-Erik Støstad. Hän toimi valtiosihteerinä Norjan työministeriössä vuosina 2005–2012 Jens Stoltenbergin punavihreän koalitiohallituksen aikana.

Pohjoismainen malli

Pohjoismainen malli on kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen. Yhteiskuntamallimme ansiosta pohjoismaalaisilla on vakaat, hyvät ja yhdenvertaiset elinolot ja maissamme yhdistyvät korkea elintaso, tasainen tulonjako, sukupuolten välinen tasa-arvo, kestävä kehitys ja vihreä kasvu.

NordMod2030-hanke kuvaa kattavasti, miksi tämä on onnistunut juuri Pohjoismaissa. Menestyksemme pohjautuu pitkälti yhteistyökulttuuriimme ja avoimiin talouksiimme, joiden peruspilareina ovat taloudellinen ohjaus, julkinen hyvinvointi ja järjestäytyneet työmarkkinat.

Nordisk modell - grunnpillarer - finsk

Forside på den finske versjonen av kompednidet Den Nordiske modellen på 6 minutter.

 

 

Toteutunut ihme? Lue «POHJOISMAINEN MALLI 6 MINUUTISSA!»

NordMod 2.0 hanke: Yhteenveto raportista «Ammattiliitto ja pohjoismaisen mallin tulevaisuus»

Yhteenveto raportista: «Progressivivinen TyöTyöelämäpolitiikka»

SAMAK in linjaukset

Sørmarkan-julistus on 33-sivuinen poliittinen asiakirja, joka hyväksyttiin SAMAKin kongressissa 12. marraskuuta 2014 Sørmarkassa Oslon lähettyvillä.

Sørmarkan-julistus on poliittinen vastaus NordMod2030-hankkeessa kuvattuihin pohjoismaisen mallin päähaasteisiin. Lisäksi se tarjoaa pohjan niin pohjoismaisille kuin kansallisillekin poliittisille linjauksille.