Hans-Christian Gabrielsen

– Det er helt uvirkelig. Han er en bauta for arbeiderbevegelsen gjennom sitt virke som industriarbeider, tillitsvalgt i Fellesforbundet, og nå LO-leder siden kongressen i 2017, sier Arbeiderpartiets og SAMAKs leder Jonas Gahr Støre.

Norsk og nordisk arbeiderbevegelse er i sjokk og sorg. Leder av norsk LO Hans-Christian Gabrielsen er død. Han ble bare 53 år gammel. Han ble funnet i dag morges hjemme i sin seng, og trolig var det hjertet som sviktet. Han etterlater seg ektefelle og ett barn.

Tankene går til familien. Ord blir fattige, men Hans-Christian var en ruvende hedersmann, som hadde mange års virke foran seg for LO, Norge og Norden. Vi lyser fred over Hans-Christians minne.