NordMod 2.0 Fremtidens arbeidsliv – arbeiderbevegelsens svar er et stort utredningsprosjekt som Tankesmedjan Tiden i Stockholm utfører for SAMAK i 2017. Prosjektet bygger på SAMAKs NordMod2030-prosjekt fra 2014 om Nordens fremtid, hvor Fafo og en nordisk forskergruppe utpekte det organiserte arbeidsliv som den mest truede grunnpilaren for den nordiske modellen. NordMod 2.0 griper tak i denne utfordringen og skal komme med konkrete forslag til hva fagbevegelsen selv (Delrapport 1) og politiske myndigheter (Delrapport 2) kan gjøre i praksis. Sluttrapporten «Den nordiske modellen – Hva kreves?» forteller historien om den nordiske modellen og setter tiltakene inn i en større sammenheng.

Første delrapport lansert 28. september 2017: Facket og den nordiska modellens framtid av Mats Wingborg.

Sammendrag på dansk

Sammendrag på finsk

Sammendrag på islandsk

Sammendrag på norsk

Sammendrag på svensk

Sammendrag på engelsk (kommer)

 

Andre delrapport lansert 7. desember 2017: En Progressiv Arbetspolitik av Håkan Bengtsson.

Svenska – kortversion

Danska – kortversion

Isländska- kortversion

Suomi – kortversion

Norsk – kortversion

 

Sluttrapport lansert 24. januar 2018 i Helsingfors:

Norsk: Den nordiske modellen – Hva kreves? (PDF)

Svensk: Den nordiska modellen – Vad krävs? (PDF)

Dansk – Den nordiske model – Hvad kræves der? (PDF)

Íslensku – Norræna módelid – Hvers er krafist? (PDF)

"Den nordiske modellen - Hva kreves?" Tankesmedjan Tiden, Jesper Bengtsson - Forsiden har alle de nordiske flaggene på seg